SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda RH, 73/08, 25/ 12, 147/14, 100/15) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (Narodne novine br. 11/ 02 i Službene novine Primorsko-goranske županije br. 31/ 01,2/02,4/02,32/02) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi »prirez porezu na dohodak« .

Točke 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječi »prirez porezu na dohodak po stopi od 5%« zamjenjuju se riječima »prirez porezu na dohodak po stopi od 7%«.

Članak 3.

Naslov VIII. iznad članka 14. i članci 14. do 18. brišu se.

Članak 4.

Naslov IX. iznad članka 19. i članci 19 .do 24. brišu se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Narodnim novinama,a primjenjivat će se od 01. veljače 2016. godine.

Ova Odluka objavit će se i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:2112-05-01-15-34

Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr