SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

22.

Na temelju odredbi članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97,107/ 07,94/13) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 34/09-ispr., 13/ 13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine usvojilo je sljedeću

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga vrtića pri Osnovnoj školi Mrkopalj od roditelja korisnika usluga

Članak 1

Troškove smještaja djece u dječjem vrtiću koji je ustrojen pri Osnovnoj školi Mrkopalj snosi Općina Mrkopalj i roditelji djece koji polaze vrtić.

Ekonomska cijena poludnevnog programa u dječjem vrtiću iznosi 1.221,37 kn mjesečno a obuhvaća slijedeće vrste troškova:

1. Izdaci za radnike,

- bruto plaće,

- naknade za materijalna prava radnika,

2. Prehranu djece,

3. Uvjete boravka djece i to:

- materijalne izdatke,

- energiju i komunalije,

- tekuće održavanje objekta i opreme,

4. nabavu namještaja i opreme

5. nabavu sitnog materijala.

Članak 2.

Program dječjeg vrtića organizira se za pet radnih dana tjedno, izuzev praznika i blagdana.

Članak 3.

Roditelji djeteta korisnika usluga sudjeluju u cijeni programa ovisno o trajanju usluge sukladno programu dječjeg vrtića kako slijedi:

Cijena redovitog 6 satnog poludnevnog programa iznosi:

- 200,00 kn za jedno dijete,

- 300,00 kn za dvoje djece iz iste obitelji.

U cijenu je uračunat trošak marende koji iznosi 7,00 kn.

Za vrijeme odsutnosti djeteta do 5 dana, roditelji plaćaju punu cijenu usluga vrtića.

Za vrijeme odsutnosti djeteta duže od 5 dana, roditelji plaćaju cijenu usluga vrtića po danu prisutnosti djeteta.

Članak 4.

Roditelji djece koja polaze vrtić uplaćuju sredstva za uslugu smještaja djece na žiro račun Osnovne škole Mrkopalj.

Osnovna škola vrši raspored sredstava iz stavka 1. ove odluke za financiranje prehrane djece ukoliko se financira iz Proračuna Općine i za materijalne izdatke dječjeg vrtića.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:2112-05-01-15-33

Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr