SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

19.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Mrkopalj s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Mrkopalj su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrkopalj

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunger

4. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice

5. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice.

Članak 3.

S operativnim snagama iz članka 2. pod rednim brojem 4. i 5. zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji temeljem kojih se definiraju ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Mrkopalj, te im se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Mrkopalj.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Mrkopalj.

Članak 4.

Operativne snage, sudionici su zaštite i spašavanja , pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka , ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i veliki nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Mrkopalj.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 5.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj.

U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Mrkopalj.

Članak 6.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Mrkopalj su:

1. Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

2. Lovačko društvo »Vepar »Mrkopalj

3. HPD Bijele Stijene Mrkopalj

4. Pilana Mrkopalj d.o.o.

5. HŠ Uprava šuma Delnice, Šumarija Mrkopalj

6.Obrt za prijevoz,trgovinu i šumarske usluge »Tadejević« vl Krunoslav Tadejević , Sunger

7.Obrt za prijevoz i trgovinu»Grubišić« vl. Vladimir Grubišić, Sunger .

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama istima se dostavlja Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Mrkopalj.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Mrkopalj zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva , te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Mrkopalj.

Članak 7.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

.Članka 36., 37. i 38 . Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15).

.Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN br. 86/06)

.Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih troškova građana (NN br. 91/06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:2112-05-01-15-30

Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr