SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 7/09) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88), načelnik Općine Lopar donosi

PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela
Općine Lopar za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, brojčane oznake, kao i brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1. 1. 2016. godine, a bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 035-02/15-02/01

Ur. broj: 2169/02-02-15-01

Lopar, 21. prosinca 2015.

Načelnik

mr.sc. Alen Andreškić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr