SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

12.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« Krk

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 1. prosinca 2004. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/05-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-05-3

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr