SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

65.

Na temelju članku 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/ 14) i članka 32. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« 35/09, 53/10, 10/13 i 36/13), Općinsko vijeće na 21. sjednici, održanoj dana 23.12.2015. godine , donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA RAZVOJA
CIVILNOG DRUŠTVA
na području Općine Dobrinj u 2016. godini

Članak 1.

Programom 1019 Razvoj civilnog društva, financiraju se udruge s područja Općine Dobrinj, otoka Krka i Primorsko goranske županije s ciljem jačanja civilnog društva, sukladno dostavljenim prijedlozima programa po pozivu za zadovoljenje javnih potreba na području Općine Dobrinj, njihovoj kvaliteti i značaju te rezultatima dosadašnjeg rada kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01-01

Ur.broj: 2142-04-05-15-42

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr