SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

57.

Temeljem Strategije energetskog razvoja republike Hrvatske (»NN br. 130/09«), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09,10/ 13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09,53/10,10/ 13,36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici, održanoj 23. 12. 2015. godine, donosi

PROGRAM ENERGETSKOG RAZVOJA OPĆINE DOBRINJ U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim Godišnjim programom 1017 planira se tekući (T) i kapitalni (K) projekt kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. 1. 2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/01

Urbroj: 2142-04-05-15-40

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr