SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

49.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 23. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj

1.Općina Dobrinj prodat će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi: dio z.č. 2576/2, udio 55/1860, ukupno 55 m2, upisana u zk. ul. 1991, k.o. Dobrinj, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 20.350,00 kn; dio z.č. 2169/11, udio 15/9322, površine 15 m2, k.o. Dobrinj, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 6.765,00 kn; dio z.č. 1074/1, udio 10/ 1026839, površine 10 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 12.500,00 kn i dio z.č. 1074/1, udio 57/1026839, površine 57 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 88.464,00.

2.Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 12. prosinca 2015. godine u »Novom listu« i web stranicama Općine Dobrinj, utvrđuju se: za nekretninu zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 2576/2, ukupno 55 m2, upisana u zk. ul. 1991, k.o. Dobrinj, MARIJA KAJIĆ iz Sesvetskog Kraljevca, Braće Radić 37; za nekretninu zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 2169/11, površine 15 m2, k.o. Dobrinj, ADRIJANA RAŽEM iz Slovenije, Sežana, Lokev 189 C; za nekretninu zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 1074/1, površine 57 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, MIRKO CRNČIĆ iz Županja, Županje 32; za nekretninu zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 1074/1, površine 10 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, ALEXANDER FUGOL i SANDRA FUGOL, oboje iz Njemačke, Köln, Reiherweg 26.

3.Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovore o kupoprodaji nekretnina.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 944-01/15-01/11

URBROJ: 2142-04-02-15-2

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Neven Komadina,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr