SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

8.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/ 96, 121/99, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 91/96, 124/97 i 174/04 ) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 21/98 i 35/04, iza članka 4. dodaje se članak 4a. koji glasi:

»Iznimno od članka 4. stavak 1. ove Odluke zakupodavac će sa sadašnjim zakupnikom poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Zakupnika koji tijekom trajanja zakupa ne isplati u ugovorenom roku dva ili više puta tri dospjele, uzastopne zakupnine, smatrat će se zakupnikom koji ne izvršava u potpunosti obveze iz ugovora o zakupu, te isti neće ostvarivati prava iz stavka 1. ovog članka.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Članak 2.

U članku 31. Odluke, iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Dosadašnjem zakupniku iz članka 4a. stavak 1. ove Odluke ponudit će se sklapanje novog ugovora o zakupu sa visinom zakupnine u iznosu početne zakupnine koju odredi Gradsko poglavarstvo sukladno odredbama ove Odluke koje se odnose na izračun visine zakupnine.

Gradsko poglavarstvo će prilikom utvrđivanja visine zakupnine koju će ponuditi dosadašnjem zakupniku u novom ugovoru o zakupu, početnu cijenu iz članka 32. ove Odluke uvećati ovisno o lokaciji i veličini poslovnog prostora i do sada ugovorenim vrijednostima za istu ili sličnu djelatnost.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-01/05-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-05-3

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr