SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

131.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03 - ispravak, 100/04, 87/09, 88/10,61/11, 25/12,136/12 i 157/13), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donosi

PROGRAM
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE ZA
2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva spomeničke rente za 2016. godinu za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina na području Grada Raba.

Članak 2.

Svrha Programa utroška ostvarenih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno - povijesnih cjelina te konzervatorsko - restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Raba te obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude Grada Raba.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2016. godinu u iznosu od 260.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi :

1.Popravak crkve sv. Antona iznos od 40.000,00 kuna,

2.Uređenje crkve sv. Katarine iznos od 200.000,00 kuna i

3.Uređenje utvrde sv. Damjan - projektna dokumentacija iznos od 20.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 023-06/15-01/10

URBROJ:2169-01-02/7-15-8

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=131
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr