SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

129.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu su: 17.385.500,00 kn

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 023-06/15-01/10

URBROJ: 2169-01-02/7-15-1

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr