SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

127.

Na temelju članka 35. stavka 6. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnine označene kao k.č.
1347 k.o. Kampor

Članak 1.

Grad Rab će za potrebe proširenja groblja u Kamporu kupiti nekretninu označenu kao k.č. 1347 k.o. Kampor, u naravi pašnjak sa 2052 m2, upisanu u zk. ul. br. 28.

Ukupna kupoprodajna cijena iznosi 564.300,00 kuna, odnosno 275,00 kuna po m2.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba, kao kupca, sa vlasnikom zaključi kupoprodajni ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/15-01/10

URBROJ:2169-01-02/7-15-9

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr