SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

126.

Na temelju članka 45. stavak 10. točka f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/ 93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/ 02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 52/12, 147/14 i 100/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o korištenju sredstava od poreza na dohodak
namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od
interesa za razvoj otoka - projekt sanacije i rekonstrukcije Donje ulice u starogradskoj jezgri u Rabu

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta sanacije i rekonstrukcije Donje ulice u starogradskoj jezgri u Rabu.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je unapređenje kvalitete života i gospodarske aktivnosti u starogradskoj jezgri Grada Raba.

Članak 2.

Ukupna vrijednost realizacije kapitalnog projekta sanacije i rekonstrukcije Donje ulice u starogradskoj jezgri u Rabu iznosi 8.000.000,00 kuna.

Grad Rab će sredstava za realizaciju kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke osigurati iz sljedećih izvora:

1.iz sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka koji se vode kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznos od 2.000.000,00 kuna,

2.Sredstva pomoći iz proračuna Europske unije u iznosu od 4.000.000,00 kuna i

3.Vlastita sredstva - komunalni doprinos u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka - projekt rekonstrukcije Donje ulice, sukladno Naputku o načinu korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka »Narodne novine« broj 52/2015 (»Službene novine PGŽ« broj 24/15).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/15-01/10

URBROJ:2169-01-02/7-15-7

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr