SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

7.

Na temelju odredbe članka 107. i 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje
TD »Ponikve« d.o.o. za financiranje izgradnje I. faze
- etape 1. vodoopskrbe Šotoventa

Članak 1.

Grad Krk daje suglasnost TD Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 23, za zaduženje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), za financiranje kapitalnog projekta - izgradnja I. faze - etape 1. vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn.

Projekcija proračunske potrošnje

Članak 2.

Grad Krk daje jamstvo TD Ponikve d.o.o. Krk za ispunjenje obveze putem financijskog kredita radi izgradnje I. faze - etape 1. vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn.

Članak 3.

TD Ponikve d.o.o. Krk će se zadužiti u iznosu od 5.000.000,00 kn pod uvjetima Projektne kreditne linije koju Hrvatska banka za obnovu i razvitak daje za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-03/05-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-05-1

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr