SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

34.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03-poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13 ), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA
ČABRA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2016. godini, utvrđuju se izvori financiranja, vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- Goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/45

UR.BROJ: 2108-03/4-15-1

Čabar, 17. prosinac 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr