SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

32.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donosi:

PRORAĆUN GRADA ČABRA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

Članak 1.

Proračun grada Čabra za razdoblje 2016. - 2018. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Proračun grada Čabra za razdoblje 2016. do 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/01

UR.BROJ: 2108-03/6-15-2

Čabar, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr