SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

29.

Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine PGŽ 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 4. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra donosi

ODLUKU
o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika
Gradskog vijeća i početku obnašnja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

Članak 1.

Vijećniku Gradskog vijeća Željku Erentu stavlja se u mirovanje mandat u Gradskom vijeću Grada Čabra.

Utvrđuje se da danom donošenja ove Odluke vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Čabra, umjesto Željka Erenta počinje obnašati Martin Kvaternik.

Članak 2.

Vijećniku Gradskog vijeća Ivanu Kvesiću stavlja se u mirovanje mandat u Gradskom vijeću Grada Čabra.

Utvrđuje se da danom donošenja ove Odluke vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Čabra, umjesto Ivana Kvesića počinje obnašati Ana Rendulić.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/12

Ur. broj: 2108-02/1-15-2

Čabar, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr