SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

27.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (NN 105/ 97, 05/98, 104/00, 69/09), članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 33/09, 28/10, 27/12, 14/13) i članka 17. Statuta Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar, Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice
»Ivan Žagar« Čabar

Članak 1.

SinitijaŽurgaParipović, Tometi 1, Tometi imenuje se ravnateljicom Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar.

Članak 2.

Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 612-01/15-01/08

URBROJ: 2108-01/1-15-8

Čabar, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr