SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

5.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Krka za 2005. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/04), članak 19. mijenja se i glasi:

»Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2005. godini zadužiti u iznosu od 2.000.000,00 kn za financiranje izgradnje osnovne škole u Krku, pa ukupno zaduživanje u 2005. godini iznosi 5.916.838,78 kn.

Grad Krk će izdati jamstvo TD Ponikve d.o.o. Krk radi osiguranja povrata kredita HBOR-a, za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn u obliku mjeničnog jamstva, pa ukupno izdana jamstva iznose 11.402.836,70 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-05-1

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr