SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

4.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2005. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 42/04) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Krka za 2005. godinu sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Grada Krka za 2005. godinu Prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2005. godinu povećavaju se odnosno smanjuju kako sljedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2005.

I. OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2005.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ova Izmjena Proračuna Grada Krka za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/05-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-05-1

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 

Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Krka  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr