SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

36.

Na temelju članka 14.stavak 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/03 i 25/13) Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici koja je održana 15. prosinca 2015. g. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva

ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNE DJELATNOSTI-DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-dimnjačarski poslovi na području Općini Vrbnik ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Slavko Zahija, predsjednik

2. Dragan Zahija, član

3. Mirjana Polonijo, član

Ministarstvo se svojim dopisom od 19.studenog 2015. KLASA:363-07/15-01/01, URBROJ:513-06-02-15-276 očitovalo da ne namjerava imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u ovom postupku.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

1.pomoć Općinskom vijeću pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2.analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno- privatno partnerstvo,

3.pregled i ocjena pristiglih ponuda,

4.utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

5.obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te

6.obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-02/15-01/01

URBROJ:2142-07-03-15-3

Vrbnik, 15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr