SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

34.

Temeljem članka 15. stavaka (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 144/12), Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN, broj 36/15) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 46/04) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj:31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 14. sjednici koja je održana 15. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
ODLUKE
o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora u članku 2. stavku 1. dodaje se podstavka 6., 7. i 8. koji glase:

Komunalne djelatnosti koje se na području Općine mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su:

-»Održavanje groblja«

-»Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.«

-»Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.«

Članak 2.

U članku 3. stavka 1. dodaje se podstavka 3.

-Za komunalnu djelatnost iz članka 2. stavak 1. podstavak 7. obavezno se provodi javni natječaj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-06/15-01/31

URBROJ:2142-07-03-15-1

Vrbnik ,15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr