SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

33.

Na temelju članka 3. stavka (1) i (13) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/ 12, 56/13-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13-Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 31.stavak (2) Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/ 13), članka 9. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 36/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 14. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik

Članak1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima od značaja za Općinu Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 46/04) u članak 1. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»održavanje groblja«

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. točka 2. briše se:

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. točka 2. briše se:

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 4.

U članku 4. u stavku 1. dodaje se točka 7. i 8. koja glasi:

7. »Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci) za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.«

8. »Pogrebne usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje bi se moglo namiriti troškovi pogrebnih usluga.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 363-06/15-01/30

URBROJ: 2142-07-03-15-1

Vrbnik, 15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr