SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

30.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj ( područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01) i čanka 42.Statuta Općine Vrbnik ( Službene novine Županije primorsko goranske broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 15.prosinca 2015.godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2015.godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2015. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2015.godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1. FESTIVAL FOLKLORA

- PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

2. RADIO OK

- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3. VKD FRANKOPAN

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

4. UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA

- PLANIRANI RASHODI :1.000,00 kuna

5. OSTALI PROGRAMI U KULTURI

-PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna

6. GLAZBENA ŠKOLA

- PLANRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

7.SUFINANCIRANJE KNJIGE »VRBNIK-GRAD, LJUDI, SPOMENICI« AUTORA MARIJANA BRADANOVIĆA

- PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

8. KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA

- PANIRANI RASHODI: 3.600,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/01-15/76

Ur. broj: 2142-07-03-15-1

Vrbnik, 15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr