SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

28.

Na temelju članka 28. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, («Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 15. prosinca. 2015. godine donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz stavka (1) članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2015. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža - pomorskog dobra,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Općine i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Općine

-održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja dekoracija.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata na groblju,

-održavanje staza

VI. INTELEKTUALNE USLUGE - NADZOR

-usluga vršenja nadzora

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Klasa:400-01/15-01/69

Ur.broj: 2142-07-03-15-1

Vrbnik, 15. prosinca 2015

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr