SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRALJEVICA
7

6.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01), članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 9. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata

Članak 1.

Prihvaćaju se kapitalni projekti Grada Kraljevice, koji će se realizirati u 2005. godini, a financirati iz kreditnih sredstava kako slijedi:

Šifra
Proračuna

Projekt

Svota

348

Uređenje pločnika Burićeve ul., Šmrika

610.000 kn

356

Poticana stanogradnja - Priključci na komunalnu infrastrukturu

160.000 kn

378

Poticana stanogradnja - Premještanje kanalizacije i telefona

240.000 kn

362

Izgradnja vodovoda Žlibina - donji dio

490.000 kn

363

Projekti i elaborati

234.000 kn

368

Podloga za katastarsku općinu Šmrika

850.000 kn

369

Prostorni planovi - DPU Vrtača

120.000 kn

380

'' - UPU Oštro

221.000 kn

381

'' - UPU Kraljevica

317.000 kn

382

'' - DPU Črišnjeva

115.000 kn

383

'' - PP Grada Kraljevice - izmjene i dopune

143.000 kn

 

- ukupno

3.500.000 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Pimorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata donijeta na sjednici Gradskog vijeća od 16. prosinca 2004. godine.

Klasa: 400-06/05-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr