SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRALJEVICA
7

5.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe katastarske čestice u k.o. Kraljevica:

Red. br.

Katastarska
čestica

Oznaka zemljišta

Površina
u m2

1.

4071/1

put

774

2.

4071/2

put

154

3.

4072/1

put

36

4.

4072/2

put

432

5.

4073

poljski put u Žlibini

219

6.

4074/1

put

2936

7.

4075

poljski put u Rejinovu Selu

975

8.

4077/1

put

78

9.

4077/2

put

555

10.

4078

poljski put u Rejinovu Selu

288

11.

4080

mjesni put u Polićevu selu

266

 

12.

4081

mjesni put u Polićevu selu

180

13.

4082

mjesni put u Polićevu selu

137

14.

4084/1

put

1712

15.

4084/2

put

604

16.

4084/3

put

478

17.

4084/4

put

312

18.

4084/5

put

201

19.

4084/6

put

41

20.

4084/7

put

15

21.

4084/8

put

56

22.

4084/9

put

10

23.

4084/10

put

54

24.

4084/11

put

23

25.

4085/1

put

724

26.

4085/2

put

21

27.

4085/5

put

20

28.

4086

poljski put u Banji

914

29.

4087

mjesni put u Polićevu selu

198

30.

4089

put u Polićevu selu

356

31.

4090

poljski put u Polićevu selu

101

32.

4091

poljski put u Polićevu selu

169

33.

4092/2

put

714

34.

4092/4

put

252

35.

4092/5

put

265

36.

4095

poljski put u Stanićevu

421

37.

4096/1

put

219

38.

4097/1

put

3268

39.

4098/1

put

432

40.

4099/1

put

90

41.

4100/1

put

76

42.

4100/2

put

40

43.

4101/1

put

65

44.

4101/2

put

36

45.

4102/1

gradilište

31

46.

4102/2

put

32

47.

4102/4

put

50

48.

4102/5

put

7

49.

4102/6

gradilište

39

50.

4103/1

put

1475

51.

4103/4

put

11

52.

4103/5

put

122

53.

4103/6

put

25

54.

4103/7

put

90

55.

4104/1

put

165

56.

4104/3

put

155

57.

4109/1

poljski put

535

58.

4110/3

put

127

59.

4111

šumski put u Tihovu

647

60.

4112

šumski put iz Banje
u Selca

2784

61.

4113

šumski put u Selca

597

62.

4114

šumski put u Škabrlovo

741

63.

4125

put

47

64.

3991/11

 

 

65.

4026/6

 

 

upisane u z.k.ul. PI kao javno dobro.

Predmetne katastarske čestice u naravi nisu javno dobro niti su razvrstane kao javne ceste, pa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovom površinom upravlja jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Kraljevice da temeljem ove Odluke ishoduje u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke na ime Grada Kraljevice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/04-02/35

Ur. broj: 2170/08-08-04-01

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr