SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

67.

Temeljem članka 56. stavak 2. koncesijama («Narodne novine» broj 143/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novin« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija za 2016. godinu

I.

U skladu s odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima («Službene novine» Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13), utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2016. godinu.

II.

Općina Baška za dodjelu koncesija iz područja komunalnih djelatnosti planira provesti odgovarajući postupak i dodijeliti:

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2016. - 2020.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Pravna osnova za davanje koncesija:

.Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

.Odluka o komunalnim djelatnostima («Službene novine» Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13),

.Zakon o koncesijama («Narodne novine» broj 143/ 12).

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje povjerava dodjelom koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima («Službene

novine» Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13) i Zakonom o koncesijama («Narodne novine» broj 143/12).

IV.

Dodjelom koncesije iz točke II. prestaje i potreba razmatranja donošenja srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, jer se isto, izvan koncesija koje se dodjeljuju temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima («Službene novine» Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13), ne planira.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-22

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr