SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRALJEVICA
7

4.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2005. godine donosi

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe katastarske čestice u k.o. Kraljevica:

Red. br.

Katastarska čestica

Oznaka zemljišta

Površina

u m2

1.

3557/7

put

430

2.

3557/13

put, Oštro

111

3.

3557/29

put

4

4.

3977/7

mjesni prostor
u Kraljevici

79

5.

3977/30

kotlovnica upravne zgrade

22

6.

3977/32

neplodno

968

7.

3977/39

neplodno

73

8.

3977/46

mjesni prostor

5

9.

3977/47

mjesni prostor

40

10.

3977/48

mjesni prostor

28

11.

3977/56

obala

44

12.

3977/57

obala

45

13.

3977/54

brodogradilišni prostor

2547

 

14.

3977/59

neplodno

116

15.

3977/60

dvor

55

16.

3977/61

dvor

26

17.

3977/63

put

94

18.

3977/64

neplodno

28

19.

3977/66

neplodno

63

20.

3978/2

put

7

21.

3979/2

put u Kraljevici

3672

22.

3981/2

cesta

237

23.

3981/3

cesta

151

24.

3982

poljski put u Pod Kalini

971

25.

3983

poljski put u Pod Kalini

97

26.

3984/1

neplodno - put

20

27.

3985/2

dvorište kuće br. 9a Ulica Kalina

40

28.

3988/2

put

13

29.

3989/1

put

1045

30.

3989/2

put

68

31.

3989/3

put

13

32.

3990

poljski put u Kijcu

13656

33.

3991/7

put

61

34.

3992/4

put

15

35.

3992/5

put

9

36.

3992/6

put

2

37.

3993

poljski put u Dražici

381

38.

3994/2

dvorište

8

39.

3994/3

šupa

3

40.

3995/3

put

15

41.

3998/1

dvorište Fara

60

42.

4005/5

put

30

43.

4007/3

put

6

44.

4009/2

poljski put za Hrusticu
- put

11

45.

4009/3

poljski put za Hrustice
- put

2

46.

4013/3

put, Vrh

36

47.

4014/1

put

785

48.

4014/2

put

9

49.

4014/3

put

34

50.

4014/4

put

173

51.

4014/5

poljski put u Vrhu

122

52.

4016/1

put

1802

53.

4016/2

put

4237

54.

4026/1

put

6118

55.

4031

poljski put u Med Omišlju

1547

56.

4032

poljski put u Med Omišlju

561

57.

4034/3

put

90

58.

4036

poljski put u Mižolovu

191

59.

4038/1

put

289

60.

4038/2

put

700

61.

4039

poljski put u Radovanu

111

62.

4040

poljski put u Bribirske kuće

151

63.

4041

šumski put u Radovanu

849

64.

4042

mjesni put u Travalja

94

65.

4043

mjesni put u Travalja

122

66.

4044

poljski put na međi iz Šmrike u Dol

687

67.

4045/1

put

493

68.

4045/2

put

220

67.

4045/3

put

967

68.

4046

poljski put u Bribirske kuće

345

69.

4047/1

put

414

70.

4047/2

gradilište

129

71.

4048

poljski put u Bribirske kuće

266

72.

4049/1

put

323

73.

4049/5

put

9

74.

4050/1

put

363

75.

4050/3

put

421

76.

4051/1

put

597

77.

4051/2

put

712

78.

4052

poljski put u Furlanovu

737

79.

4053

poljski put u Bribirske kuće

306

80.

4054/1

put

286

81.

4056/1

put

1137

82.

4056/3

put

7024

83.

4057

poljski put u Furlanovu

1539

84.

4063/1

put

198

85.

4063/3

put

1039

 

86.

4064/2

put

878

87.

4065

poljski put u Sitovici

194

88.

4070/3

put

140

89.

4074

put

1387

90.

4076

poljski put u Rejinovu selu

97

91.

4079

poljski put u Rejinovu selu

155

92.

4085/3

put

8

93.

4085/4

put

41

94.

4085/6

put

35

95.

4088

mjesni put u Polićevu selu

54

96.

4092/1

put

129

97.

4092/3

cesta

24

98.

4092/6

put

5

99.

4092/7

put

12

100.

4092/8

put

375

101.

4092/9

put

120

102.

4092/10

put

5

103.

4093

poljski put u Stanićevu

72

104.

4094

poljski put u Stanićevu

1014

105.

4096/2

put

158

106.

4096/3

dvorište

54

107.

4099/2

put

7

108.

4103/2

put

25

109.

4103/3

put

11

110.

4104/2

put

22

111.

4105

poljski put

295

112.

4108/1

put

803

113.

4108/2

cesta

159

114.

4108/5

put

17

115.

4108/10

cesta

185

116.

4109/2

poljski put

33

117.

4110/1

put

118

118.

4110/2

put

928

119.

4110/4

put

43

120.

4110/5

put

31

121.

4110/6

put

56

122.

4110/7

put

61

123.

4115

poljski put u Lazi

1262

124.

4116

poljski put na međi
u Šmriku

982

upisane u z.k.ul. PI kao javno dobro.

Predmetne katastarske čestice u naravi nisu javno dobro niti su razvrstane kao javne ceste, pa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovom površinom upravlja jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Kraljevice da temeljem ove Odluke ishoduje u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke na ime Grada Kraljevice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/05-02/2

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr