SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRALJEVICA
7

3.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2005. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2005. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom i

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 2.390.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog doprinosa 770.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 1.620.000 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnja objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu donijet na sjednici Gradskog vijeća dana 16. prosinca 2004. godine.

Klasa: 400-02/05-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr