SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

53.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 16. prosinca 2015. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE BAŠKA ZA 2016. I
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

U sažetku Općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Proračun Općine Baška za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa:021-05/15-01/9

Ur.broj:2142-03-01/1-15-5

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr