SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
GRAD CRES

44.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 29/09 i 14/13) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine« broj 24/02, 7/05, 37/08, 38/09 i 41/10), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
GRADA CRESA

Članak 1.

Javno priznanje »Pro Insula« dodjeljuje se Jasminki Čus- Rukonić, za dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Cresa a osobito za postignute rezultate u arheološkim istraživanjima te uspostavi muzejske djelatnosti u Gradu Cresu.

Članak 2.

Počasnim građaninom Grada Cresa proglašava se Marjan Feguš za doprinos napretku i promicanju ugleda Grada Cresa.

Članak 3.

Zahvalnica Grada Cresa, dodjeljuje se slijedećim pravnim i fizičkim osobama:

1. Samostanu sv. Frane Cres za doprinos javnom životu Grada Cresa na području kulture.

2. Društvu »Cresanka« d.d. Cres - prodavaonica br. 12 u Martinšćici za doprinos javnom životu, kroz predan i kontinuiran rad na opskrbi Martinšćice.

3. Petru Sabliću, vl. obrta Sport i rekreacija Kovačine za sudjelovanje u akcijama spašavanja na moru.

4. Zajednici Talijana Cres - Comunita degli Italiani di Cherso, za očuvanje tradicijskih vrijednosti talijanske nacionalne manjine.

5. Štefaniji Lovrečić za promicanje ugleda Grada Cresa.

6. Mariju Šlosaru - Centar za održivi razvoj Gerbin za doprinos u volonterskom radu i na očuvanju tradicijskih vrijednosti.

7. Antonu Rodinisu za dugogodišnji aktivan karitativni rad u Caritasu župe Cres.

8. Aniti Maver za dugogodišnji karitativni rad te pomoć u Caritasu župe Cres.

9. Don Francescu Cesari u za doprinos na očuvanju kulturne baštine.

10. Anđelu Popovu za dugogodišnji volonterski rad u Udruzi umirovljenika.

11. Antonu Buculu za dugogodišnji volonterski rad u Udruzi umirovljenika.

12. Ani Rubinić za dugogodišnji volonterski rad u Udruzi umirovljenika.

Članak 4.

Javna priznanja Grada Cresa uručiti će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana Grada Cresa.

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-15-21

Cres, 16. prosinca 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr