SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
GRAD CRES

43.

Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2016. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2016. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/15 -1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-15- 3

Cres, 16. prosinca 2015.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr