SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

190.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine (»Narodne novine« broj 122/15 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo tromjesečje 2016. godine (»Narodne novine« broj 122/15), 52. stavka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/15), Župan Primorsko-goranske županije dana 21. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje
i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom
tromjesečju 2016. godine

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. godine, u okviru sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine (»Narodne novine« broj 122/15) kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 5.536.386,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standard za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Primorsko- goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine (»Narodne novine« broj 122/15) u iznosu 5.536.386,00 kuna, utvrđeni su za slijedeće namjene:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/15-01/46

URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-31

Rijeka, 21. prosinca 2015.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr