SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

88.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT

VIJEĆE ZA DODJELU KONCESIJSKIH
ODOBRENJA

Klasa: UP/IÊ342-03/14-03/26

Ur.broj: 2142-02-03/6-15-8

U Puntu, 15. prosinca 2015.

Temeljem čl. 46. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. broj 47/09) Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat po službenoj dužnosti donosi

R J E Š E N J E

1. Obustavlja se postupak u predmetu oduzimanja korisništva koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za komercijalno-rekreacijske djelatnosti na ML broj 8, izdano na vremenski rok od 31.12.2014. do 31.12.2015. godine tvrtki »RI-Calypso« d.o.o. Zagreb, Vinogradska cesta 1 .

2. Obustavlja se postupak u predmetu oduzimanja korisništva koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za djelatnost ugostiteljstva i trgovine na ML broj 8, izdano na vremenski rok od 31.12.2014. do 31.12.2015. godine tvrtki »RI-Calypso« d.o.o. Zagreb, Vinogradska cesta 1.

3. Temeljem čl. 39. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. broj 47/09) ovo Rješenje objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje:

Vijeće za koncesijska odobrenja Općine Punat, odobrilo je tvrtki »RI-Calypso« d.o.o. iz Zagreba, Vinogradska cesta 1 korisništvo na ML 8 (plaža Zaglav Stara Baška) za komercijalno rekreacijske sadržaje (iznajmljivanje 20 ležaljki i 20 suncobrana) koncesijskim odobrenjem KLASA: UP/IÊ342-03/14-03/26 te za djelatnost ugostiteljstva i trgovine (postavljanje 1 frižidera za piće i sladoled) koncesijskim odobrenjem KLASA: UP/IÊ342-03/14-03/27.

Na rad i ponašanje korisnika gore navedenih koncesijskih odobrenja Vijeće je zaprimilo ozbiljnu pritužbu gostiju - kupača na plaži »Zaglav« u smislu verbalnog i fizičkog napada osoblja korisnika koncesijskog odobrenja, spriječavanja opće upotrebe pomorskog dobra i remećenja javnog reda i mira povodom kojega su uviđaj na terenu i obavijesne razgovore izvršili službenici Policijske postaje u Krku te pokrenuli prekršajni postupak.

Također, komunalni redar Općine Punat po službenoj je dužnosti izvršio izvid na licu mjesta te sastavio zapisnik o zatečenom stanju. Na plaži se nalazilo 18 fiksnih suncobrana i 36 plastičnih ležaljki što ne odgovara broju sredstava iz koncesijskog odobrenja. Ustanovljeno je i da je na polovici dužine plaže izvedena metalna konstrukcija približnih dimenzija 4 x 5 m i 4 m visine. Na konstrukciji je izveden plato na kojem se nalazi frižider za sladoled i koji se koristi kao šank i terasa. Konstrukcija ima i sjenilo izvedeno od pruća. Za takvu konstrukciju nije zatraženo niti je izdano koncesijsko odobrenje.

Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat, razmotrilo je pisanu pritužbu gošće i zapisnik komunalnog redara na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine te jednoglasno zaključilo da se korisnik koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru tvrtka »RI-Calypso« d.o.o. iz Zagreba, Vinogradska cesta 1 ponašala suprotno odredbama izdanih joj koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2015. godinu te je dana 2. prosinca 2015. izdalo Rješenje KLASA: UP/IÊ 342-03/15-03/26; URBROJ: 2142-02-03/6-15-7 kojim se tvrtki »RI-Calypso d.o.o. iz Zagreba, oduzima korisništvo koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat na ML broj 8 - plaža »Zaglav« Stara Baška.

Kako dostavu Rješenja iz gornjeg stavka nije bilo moguće obaviti, a pismeno se vratilo s obrazloženjem da stranka »ne postoji više«, to je uvidom u Sudski registar utvrđeno da je Trgovački sud u Zagrebu izvršio upis brisanja Društva »RI-Calypso« u Sudskom registru po čl. 70 ZSR rješenjem pod PB Tt-15/2910-167 od 3. rujna 2015. te je valjalo donijeti rješenje kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH u roku od 8 dana od dana objave Rješenja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, putem Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja.

PREDSJEDNICA VIJEĆA

Elfrida Mahulja, v.r.

Dostaviti:

1.Službene novine PGŽ

2.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat

3.PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, g. Marunić Zlatan

4.U spis UP/IÊ342-03/14-03/26 - ovdje

5.U spis UP/Ê342-03/14-03/27 - ovdje

Na znanje:

1. Odbor za naselje Stara Baška


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr