SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

31.

Na temelju članka 14. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97 i 02/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na 108. sjednici od 17. ožujka 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2004. godinu

I.

Daje se suglasnost na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2004. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/8

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-04

Rijeka, 17. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr