SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

81.

Na temelju članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93, 38/09), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi

Program javnih potreba u kulturi
na području Općine Punat u 2016. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od interesa za Općinu Punat, kao i za promociju Općine na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i proračunskim mogućnostima, a u cilju održivog razvoja kulturnih djelatnosti, ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

- knjižnične djelatnosti,

- kazališne djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

- nakladničke djelatnosti,

- provođenje svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati javne potrebe u kulturi kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima sufinancirati djelatnost udruga u kulturi u cilju promicanja kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanja baštine, kulture, povijesti i tradicije, te podržavati umjetnički i kulturni razvoj ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.godine.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-23

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr