SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

78.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015.godine donosi

PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBOJ: 2142-02-01-15-20

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr.med.v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr