SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

76.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske- županije« broj: 25/09., 30/09.-ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 22/10. i 8/14.), u članku 2. u točki 6. i u članku 5. stavak 1. podstavak 4. brišu se riječi »i prijevoz pokojnika«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/10-01/12

URBROJ:2156-01-01-15-3

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr