SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

69.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Članak 1.

Grada Opatije planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn, i to po osnovu:

1stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog
obavljanjem gospodarske djelatnosti
u zaštićenom nepokretnom kulturnom
dobru ili na području zaštićene kulturno-
povijesne cjeline 100.000,00 kn

2.površine objekta u kojem se obavlja
gospodarska djelatnost u zaštićenom
nepokretnom kulturnom dobru ili na
području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline1.400.000,00 kn

Članak 2.

(1) Sredstva iz članka 1. utrošiti će se za slijedeće namjene:

1. Sufinanciranje obnove fasada i krovova 500.000,00 kn

2. Održavanje parkova i drvoreda 1.000.000,00 kn

(2) Detaljna razrada, standardi i novo održavanja potprograma iz točke 2. prethodnog stavka utvrđeni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2016. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/15-01/03

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr