SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA SKRAD
14

14.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04), članka 75. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 4. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99 i 9/ 04) članak 24. dopunjuje se stavkom 4. koji glasi:

»U sustav javne odvodnje otpadnih voda mogu se ispuštati tehnološke otpadne vode u skladu sa člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99) koji u zadnjoj koloni Tablice 1., određuje granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/07

Ur. broj: 2112/04-05-01-01

Skrad, 7. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr