SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

99.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 26/09 i 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je sljedeće

Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu Grada Malog
Lošinja u 2015. god.

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2015. godinu, sukladno pojedinačnim programima mijenja se članak 3. i glasi:

»Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u sportu osiguravaju se u visini od 3.176.200,00 kn.

Članak 4.

Izmjenama i dopunama programi javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja za 2015. god. rasporedit će se na slijedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2015. godinu.

Klasa: 620-01/15-01/11

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr