SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

15.

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju ažuriranog Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se ažurirani Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora, ažurirano ožujak 2005. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/05-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-05-3

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.


16.

Na temelju članka 32. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03), članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Aneksa Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora,
Zaštita šuma od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Aneks Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Ravna Gora, Zaštita šuma od požara, ažurirano ožujak 2005. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/05-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-05-4

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr