SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KASTAV

68.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09., 13/13.) i članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05., 127/07. i 114/10.) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o pokriću manjka prihoda i primitaka 31. 12. 2014.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje pokriće manjka prihoda i primitaka Grada Kastva za 2014. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2014. godine, utvrđena su kako slijedi:

višak prihoda poslovanja 5.276.114,08 kuna

manjak prihoda od nefinancijske i
movine 2.520.472,84 kuna

manjak primitaka od financijske
imovine 4.979.210,38 kuna

manjak prihoda i primitaka -2.223.569,14 kuna

Članak 3.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.520.472,84 kune pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2014. godini.

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.755.641,24 kuna pokriva se dio manjka primitaka od financijske imovine.

Članak 5.

Preostali manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.223.569,14 kuna pokrit će se iz viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2015. godini.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-6

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr