SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KASTAV

63.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 15. i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/09 i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva izraz »Upravni odjel« zamjenjuje se izrazom »nadležni Upravni odjel«.

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

Izuzetno korisnik može ostvariti pravo iz socijalne skrbi ako ukupna površina stambenog objekta prelazi površinu iz članka 5. ove Odluke, ukoliko je to jedina samostalna stambena jedinica u vlasništvu korisnika.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3

Ove izmjene stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-13

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr