SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

188.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/ 10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 - Odluka USRH i 154/14), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 29/09 i 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapije
Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
bolesti srca, pluća i reumatizma

I.

Daje se suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapije Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, koju je donijelo Upravno vijeće Ustanove na 28. sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapie Opatija - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma (»Službene novine« broj 28/15)

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-44

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr