SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

180.

Na temelju članka 3., a u vezi s člankom 2. podstavkom 5. Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 6/11 ), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 23. sjednici od 17. prosinca 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstava ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su prihod Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 32.664,94 kuna raspoređuju se Udruzi maslinara »Drobnica« za program uređenja ruralnog prostora na području otoka Krka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-27

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr