SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

176.

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije (¹Službene novine'' broj 22/ 14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 23. sjednici od 17. prosinca 2015. godine, donijela

O D L U K U
o izboru članova Savjeta mladih
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet mladih Primorsko-goranske županije izabrani su:

1.Luka Matijaš, Općinska organizacija Foruma mladih SDP Klana, član Gabrijela Laginja, Općinska organizacija Foruma mladih SDP Klana, zamjenica člana

2.Kristian Čarapić, Gradska organizacija Foruma mladih SDP Rijeka, član Hermina Baraković, Gradska organizacija Foruma mladih SDP Rijeka, zamjenica člana

3.Robert Medvedec, Vijeće učenika Prve riječke hrvatske gimnazije, član Jelena Sarajlić, Vijeće učenika Prve riječke hrvatske gimnazije, zamjenica člana

4.Florijan Stjepić, Sveučilišna organizacija Socijaldemokratske studentske unije, Podružnica Sveučilišta u Rijeci, član Ivana Prica, Sveučilišna organizacija Socijaldemokratske studentske unije, Podružnica Sveučilišta u Rijeci, zamjenica člana

5.Morena Mudrinić, Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-županijska organizacija, Rijeka, član Marin Filčić, Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-županijska organizacija, Rijeka, zamjenik članice

6.Dragan Medarić, Klub mladih ¹Susajda'', Cres, član Danijel Žgaljić, Klub mladih ¹Susajda'', Cres, zamjenik člana

7.Tea Opačić, Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije- SUMA PGŽ, članica Andrej Starčević, Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije - SUMA PGŽ, zamjenik članice

8.Vedran Pavličević, Mladež HDZ-a Primorsko-goranske županije, Rijeka, član Sonja Deronja, Mladež HDZ-a Primorsko-goranske županije, Rijeka, zamjenica člana

9.Sanjin Blažinić, Klub mladih Rijeka, član Domagoj Car, Klub mladih Rijeka, zamjenik člana

10.Nikolina Tadić, Udruga studenata PGŽ, članica Tajana Tadić, Udruga studenata PGŽ, zamjenica članice

11.Hrvoje Bralić, Udruga ¹Krav Maga-extreme centar'', član Dino Skorić, Udruga ¹Krav Maga-extreme centar'', zamjenik člana

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je tri godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih (»Službene novine« broj 22/14).

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih obavlja Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-18

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr