SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

12.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/00 i 16/01) u članku 13. točka 2. b) mijenja se i glasi:

»b) VII/I. stupanj stručne spreme pravnog usmjerenja s 3 godine radnog iskustva u struci ili VI/I. stupanj stručne spreme s 5 godina radnog iskustva u struci ili IV. stupanj stručne spreme upravnog usmjerenja s 10 godina radnog iskustva u struci.«

Članak 2.

U članku 13. točka 4. b) mijenja se i glasi:

»b) VII/I. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 3 godine radnog iskustva u struci ili VI/ I. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 5 godina radnog iskustva u struci ili IV. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 10 godina radnog iskustva u struci.«

Članak 3.

U članku 13. točka 5. b) mijenja se i glasi:

»b) VI/I. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 2 godine radnog iskustva u struci ili IV. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 5 godina radnog iskustva u struci.«

Članak 4.

U članku 13. točka 6. b) mijenja se i glasi:

b) VI/I. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 2 godine radnog iskustva u struci ili IV. stupanj stručne spreme tehničkog ili ekonomskog usmjerenja s 5 godina radnog iskustva u struci.«

Članak 5.

U članku 13. točka 8. b) mijenja se i glasi:

»b) VII/I. stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja s 5 godine radnog iskustva u struci. ili VI/I. stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja s 8 godina radnog iskustva u struci.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/05-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr