SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

11.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 82/04), članka 74. i 75. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/ 95) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda

Članak 1.

U Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 22/99 i 8/ 04) u članku 24. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»U sustav javne odvodnje otpadnih voda mogu se ispuštati tehnološke otpadne vode u skladu sa člankom 2. Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99), koji u tablici 1, zadnja kolona, određuje granične vrijednosti

pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-05-3

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr